گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

این گروه در سال ۱۳۸۶  به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه مدیریت آبخیزها و مراتع کشور،راه اندازی شد و هم کنون در سه مقطع کارشناسی (گرایش مهندسی مرتع و آبخیزداری) و کارشناسی ارشد (گرایش مهندسی آبخیزداری) و دکتری (گرایش علوم و مهندسی آبخیز) اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. مجموع  اعضای هیات علمی این گروه  ۷ نفر می باشند. آبخیزداری یا مدیریت حوزه آبخیز رشته ای است که هدف آن شناخت جامع حوزه آبخیز از نظر پتانسیل ها و محدودیت ها و در نهایت مدیریت جامع منابع آب و خاک است. سر فصل های این رشته طوری برنامه ریزی  شده است که دانش  آموختگان  قادر خواهند بود بعد  از فراغت از تحصیل  در مراکز تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تهیه طرح های آبخیزداری، طراحی و اجرای سازه های مکانیکی و بیومکانیکی،  مدیریت سیلاب ها، خشکسالی ها و سایر برنامه های مدیریت حوزه آبخیز فعالیت کنند. فارغ التحصیلان این گروه می توانند در مراکز تحقیقاتی و ادارات منابع طبیعی و همچنین سازمان­های جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، سازمان محیط زیست، مدیریت بحران، .... به کار مشغول شوند. همچنین شرکت های مهندسین مشاورمنابع طبیعیِ، کشاورزی و محیط زیست نیز از دیگر مواردی هستند که فارغ التحصیلان می توانند در آنها فعالیت کنند.