گروه آموزشی جنگلداری

گروه منابع طبيعي دانشگاه لرستان در سال ۱۳۷۷ با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي رشته جنگلداري در (زیر مجموعه) گروه توليدات گياهي شروع به کار کرد و از سال ۱۳۷۹ گروه منابع طبيعي به عنوان يک گروه مستقل در دانشکده کشاورزي فعال شد. از سال ۱۳۹۰ و با تفکیک گروه مرتع وآبخیزداری از این مجموعه، گروه منابع طبیعی با عنوان گروه جنگلداری به فعالیت خود ادامه داد.

مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه از سال ۱۳۸۷، با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جنگلداری شروع گردید و در سال ۱۳۹۱ موفق به پذیرش اولین دانشجویان مقطع دکتری در گرایش جنگلداری گردید.از سال ۱۳۹۲ و  با افزایش کادر هیات علمی گروه ، پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جنگل­شناسی نیز آغاز گردید.

در حال حاضر، این گروه دارای چهار هیات علمی تخصصی در گرایش جنگلداری و چهار هیات علمی تخصصی در گرایش جنگلشناسی و اکولوژی جنگل می باشد.