گروه علوم و مهندسی شیلات و محیط زیست

معرفی گروه مهندسی شیلات:

گروه مهندسی شیلات دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۶ با هدف تربيت نيروهاي متخصص در زمینه دو تخصص محیط زیست و شیلات با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی راه‌اندازی گردید. این گروه هم‌اکنون با تعداد ۳ عضو هیات علمی با تخصص محیط زیست و ۳ عضو هیات علمی با تخصص شیلات فعالیت می‌کند. دو رشته تحصیلی مذکور براساس سیاست های کلان کشور، نیازهای ملی و جهانی و مباحث و فناوری های جدید تدوین گردیده و برنامه درسی آن ها در برگیرنده دروس نظری، آزمایشگاهی و میدانی در زمینه های مختلف وابسته به رشته است. در تعریف سرفصل‌های هر دو رشته تلاش بر آن است که تا حد ممکن دانشجویان پس از فراغت از تحصیل بتوانند در مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با رشته تخصصی خود، فعالیت علمی مفید و مؤثر داشته و با استفاده از دانش کسب شده بتوانند موجب ارتقاء این شاخه از علم خود شوند. اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسي هر سال حدود ۲۰ دانشجو در رشته علوم و مهندسی محیط زیبست و ۲۰ دانشجو در رشته علوم و مهندسی شیلات مي‌پذيرد.

طول دوره و شكل نظام آموزشي:

طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره‌ كارشناسي هر دو رشته علوم و مهندسی محيط زيست و علوم و مهندسی شیلات بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي ۴ سال مي‌باشد كه به شكل نظام ترمي- واحدي ارائه مي‌گردد. هر ترم حدود ۱۶ هفته آموزشي است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزي‌هاي گروه آموزشي و موضوعات درسي بصورت دروس تئوري و عملي ارائه مي‌گردد. از ويژگي‌هاي اين دو رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن ها با موجودات زنده و وابستگي آنها به شرايط محيطي، تاکيد بر دروس عملي مي‌باشد كه هدفي است تا دروس تخصصي بصورت تئوري– عملي ارائه گردد.

تعداد واحدهاي درسي:

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته علوم و مهندسی محيط زيست ۱۴۰ واحد به شرح زير است:

-دروس عمومي: ۲۲ واحد

-دروس علوم پايه : ۳۰ واحد

-دروس تخصصي: ۷۸ واحد

-دروس اختیاری: ۱۰واحد

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی شیلات ۱۳۹ واحد به شرح زیر است:

-دروس عمومی:۲۲ واحد

-دروس علوم پایه: ۳۵ واحد

-دروس تخصصی: ۷۳ واحد

دروس اختیاری: ۶ واحد

-پروژه: ۳ واحد

نقش، توانايي و شایستگی دانش آموختگان:

دانش آموختگان این دو رشته در زمینه های ذیل از توانایی و شایستگی برخوردار خواهند بود:

  • کسب دانش پایه و افزایش انگیزه و آگاهی نسبت به مسائل تخصص خود
  • رشد و پرورش قدرت درک مفاهیم و مبانی اساسی تخصصی به روش علمی و نظام مند
  • افزایش توانایی و شایستگی برای تعیین و کاربرد روش های مناسب برای حل مشکلات تخصصی در مراکز خدمت
  • کسب مهارت در تهیه، اجرا و نظارت بر انجام طرح های اجرایی و پژوهشی کاربردی 

دانش آموختگان این دو رشته با توجه به دانش ها و مهارت هایی که کسب می کنند، قادر خواهند بود با همکاری در مراکز آموزش عالی به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بپردازد.همچنین، دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود به عنوان پژوهشگر در موسسات تحقیقاتی به امر پژوهش در زمینه تخصصی بپردازند. سازمان های دولتی مختلف از جمله مراکزی هستند که دانش آموختگان این رشته ها قادر به ارائه خدمات خواهند بود. از سوی دیگر، فارغ التحصیلان این دو رشته با توجه به مهارت هایی که به صورت عملی در کارگاه های تخصصی کسب می نمایند از قابلیت های لازم به منظور همکاری با مهندسین مشاور کشور نیز برخوردار خواهند بود. به علاوه دانش آموختگان هر دور رشته می توانند مدیریت بخش تخصصی ارگان ها، نهادها، سازمان های دولتی و خصوصی را برعهده بگیرند.

شرایط و ضوابط ورود به دوره :

مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

برنامه‌هاي آتي:

با توجه به نيازهاي بخش‌هاي اجرايي و تحقيقاتي كشور از يك سو و تعريف موضوعات و زمينه‌هاي جديد علمي، اجرايي در خصوص محیط زیست و شیلات، اين گروه در نظر دارد با برنامه ريزي دقيق و اصولي در سال‌هاي آتي در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) در گرايش های مختلف اقدام به جذب دانشجو نمايد. اميد است با تلاش مسئولين و فراهم شدن امكانات و تجهيزات مورد نياز هرچه زودتر به اين مهم نائل گرديم.

معرفی گروه مهندسی محیط زیست:

گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۶ با هدف تربيت نيروهاي متخصص در زمینه دو تخصص محیط زیست و شیلات با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی راه‌اندازی گردید. این گروه هم‌اکنون با تعداد ۳ عضو هیات علمی با تخصص محیط زیست و ۳ عضو هیات علمی با تخصص شیلات فعالیت می‌کند. دو رشته تحصیلی مذکور براساس سیاست های کلان کشور، نیازهای ملی و جهانی و مباحث و فناوری های جدید تدوین گردیده و برنامه درسی آن ها در برگیرنده دروس نظری، آزمایشگاهی و میدانی در زمینه های مختلف وابسته به رشته است. در تعریف سرفصل‌های هر دو رشته تلاش بر آن است که تا حد ممکن دانشجویان پس از فراغت از تحصیل بتوانند در مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با رشته تخصصی خود، فعالیت علمی مفید و مؤثر داشته و با استفاده از دانش کسب شده بتوانند موجب ارتقاء این شاخه از علم خود شوند. اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسي هر سال حدود ۲۰ دانشجو در رشته علوم و مهندسی محیط زیبست و ۲۰ دانشجو در رشته علوم و مهندسی شیلات مي‌پذيرد.

طول دوره و شكل نظام آموزشي:

طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره‌ كارشناسي هر دو رشته علوم و مهندسی محيط زيست و علوم و مهندسی شیلات بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي ۴ سال مي‌باشد كه به شكل نظام ترمي- واحدي ارائه مي‌گردد. هر ترم حدود ۱۶ هفته آموزشي است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزي‌هاي گروه آموزشي و موضوعات درسي بصورت دروس تئوري و عملي ارائه مي‌گردد. از ويژگي‌هاي اين دو رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن ها با موجودات زنده و وابستگي آنها به شرايط محيطي، تاکيد بر دروس عملي مي‌باشد كه هدفي است تا دروس تخصصي بصورت تئوري– عملي ارائه گردد.

تعداد واحدهاي درسي:

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته علوم و مهندسی محيط زيست ۱۴۰ واحد به شرح زير است:

-دروس عمومي: ۲۲ واحد

-دروس علوم پايه : ۳۰ واحد

-دروس تخصصي: ۷۸ واحد

-دروس اختیاری: ۱۰واحد

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی شیلات ۱۳۹ واحد به شرح زیر است:

-دروس عمومی:۲۲ واحد

-دروس علوم پایه: ۳۵ واحد

-دروس تخصصی: ۷۳ واحد

دروس اختیاری: ۶ واحد

-پروژه: ۳ واحد

نقش، توانايي و شایستگی دانش آموختگان:

دانش آموختگان این دو رشته در زمینه های ذیل از توانایی و شایستگی برخوردار خواهند بود:

  • کسب دانش پایه و افزایش انگیزه و آگاهی نسبت به مسائل تخصص خود
  • رشد و پرورش قدرت درک مفاهیم و مبانی اساسی تخصصی به روش علمی و نظام مند
  • افزایش توانایی و شایستگی برای تعیین و کاربرد روش های مناسب برای حل مشکلات تخصصی در مراکز خدمت
  • کسب مهارت در تهیه، اجرا و نظارت بر انجام طرح های اجرایی و پژوهشی کاربردی 

دانش آموختگان این دو رشته با توجه به دانش ها و مهارت هایی که کسب می کنند، قادر خواهند بود با همکاری در مراکز آموزش عالی به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بپردازد.همچنین، دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود به عنوان پژوهشگر در موسسات تحقیقاتی به امر پژوهش در زمینه تخصصی بپردازند. سازمان های دولتی مختلف از جمله مراکزی هستند که دانش آموختگان این رشته ها قادر به ارائه خدمات خواهند بود. از سوی دیگر، فارغ التحصیلان این دو رشته با توجه به مهارت هایی که به صورت عملی در کارگاه های تخصصی کسب می نمایند از قابلیت های لازم به منظور همکاری با مهندسین مشاور کشور نیز برخوردار خواهند بود. به علاوه دانش آموختگان هر دور رشته می توانند مدیریت بخش تخصصی ارگان ها، نهادها، سازمان های دولتی و خصوصی را برعهده بگیرند.

شرایط و ضوابط ورود به دوره :

مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

برنامه‌هاي آتي:

با توجه به نيازهاي بخش‌هاي اجرايي و تحقيقاتي كشور از يك سو و تعريف موضوعات و زمينه‌هاي جديد علمي، اجرايي در خصوص محیط زیست و شیلات، اين گروه در نظر دارد با برنامه ريزي دقيق و اصولي در سال‌هاي آتي در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) در گرايش های مختلف اقدام به جذب دانشجو نمايد. اميد است با تلاش مسئولين و فراهم شدن امكانات و تجهيزات مورد نياز هرچه زودتر به اين مهم نائل گرديم.